Ing. Eva Bachorecová - projektová a inžinierska činnosť